ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΙΣΑ

Αντιμετώπιση εκφράσεων μίσους και γραφιστική δημιουργία

2 διδακτικές ώρες
τρόποι αντιμετώπισης, γραφιστικός σχεδιασμός
αίθουσα υπολογιστών, σύνδεση στο ίντερνετ, εκτυπώσεις στρατηγικών, Α3, μαρκαδόροι

Σε ομάδες των 3-4, οι μαθητές δημιουργούν τη δική τους αφίσα με τη βοήθεια του ψηφιακού εργαλείου Piktochart. Μοιράζουμε σε όλους τις 3 έρευνες διαφορετικών φορέων που παορυσιάζουν τρόπους αντιμετώπισης εκδηλώσεων μίσους στο διαδίκτυο. Αφού οι μαθητές τις διαβάσουν, χρησιμοποιούν τα χαρτιά Α3 και τους μαρκαδόρους για να κάνουν ανά ομάδες brainstorming και να στήσουν πρόχειρα την αφίσα τους.

Στη συνέχεια, συνδέονται στο Piktochart χρησιμοποιώντας το google account τους και δημιουργούν τη δική τους ψηφιακή αφίσα με θέμα «5 συμβουλές γαι την αντιμετώπιση του μίσους στο διαδίκτυο».

Silence Hate, 11 Iανουαρίου 2019
Δείγμα εργασίας από την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και εμψυχωτών
 
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 2014-2020 (REC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Free WordPress Themes, Free Android Games