ΗΧΟΤΟΠΙΟ

Άσκηση ανασύνθεσης ιστορίας μέσα από ήχους

2 διδακτικές ώρες
γνωριμία με την ηχογράφηση, ανάπτυξη αφήγησης, δομή περιεχομένου, συνεργασία σε ομάδες
μικρόφωνο ηχογράφησης (πρόταση αγοράς), ηχεία, ακουστικά, Α3 χαρτιά για παρτιτούρα, μαρκαδόροι, ποικιλία υλικών για αντικειμένων για παραγωγή ήχων

Σε ομάδες ανασυνθέτουμε ένα χώρο ή μια δράση μέσα από τους ήχους που τη χαρακτηρίζουν. Αποδομούμε τις ανθρώπινες δραστηριότητες και τον περιβάλλοντα χώρο στους ήχους που τις συνθέτουν και αναλύουμε κάθε διαδικασία σε ένα σύνολο ήχων. Καταγράφουμε και προτείνουμε ήχους που είτε θα δημιουργήσουμε μόνοι με κάθε φυσικό τρόπο ή αντικείμενα είτε θα βρούμε στο διαδίκτυο. Επιμελούμαστε μια συνολική «παράσταση» φροντίζοντας για την ροή, την σχετική ένταση και την αφηγηματική διάσταση. Ηχογραφούμε χωρίς διακοπή!

Silence Hate, 24-25 Νοεμβρίου 2018
Δείγμα εργασίας από την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και εμψυχωτών
 
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 2014-2020 (REC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Free WordPress Themes, Free Android Games