SILENCE HATE

Αλλάζοντας λέξεις, αλλάζουμε τον κόσμο

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα συγχρηματοδοτoύμενο από το πρόγραμμα Rights, Equality and Citizenship (REC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βασικούς εταίρους το ιταλικό COSPE. Ο Καρπός είναι ένας από τους 6 συνεργαζόμενους φορείς, εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Οι λοιπές χώρες που συμμετέχουν είναι η Ιταλία, το Βέλγιο, η Κύπρος, η Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το πρόγραμμα βασίζεται στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την δημιουργία καινοτόμου και εναλλακτικού δημοσιογραφικού περιεχομένου που σχετίζεται με την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, εναντίον των μεταναστών.

10ωρη Δωρεάν Επιμόρφωση

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΕΜΨΥΧΩΤΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ

O Kαρπός στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Silence Hate θα υλοποιήσει τον Οκτώβριο και Νοέμβριο 2018 δωρεάν 10ωρο πρόγραμμα επιμόρφωσης που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, εμψυχωτές, συντονιστές ομάδων και νέους που ενδιαφέρονται για το θέμα των εκφράσεων μίσους στο διαδίκτυο. Η επιμόρφωση θα επαναληφθεί σε δύο κύκλους, ίδιου περιεχομένου.

Το θέμα των επιμορφωτικών συναντήσεων αφορά στη προσέγγιση των εκφράσεων μίσους και της διαφορετικότητας μέσω διαδικτυακών εργαλείων και οπτικοακουστικών δράσεων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δομημένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που χρησιμοποιούν τα οπτικοακουστικά εργαλεία και τις ΤΠΕ, ενώ συνήθως δημιουργούνται μικρά παράγωγα από την κάθε δράση. Συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν ασκήσεις που καλλιεργούν τη διαφορετική οπτική γωνία, την έκφραση συναισθημάτων μέσα από social media, την επεξεργασία και κατανόηση των ψευδών ειδήσεων που κυκλοφορόν στο διαδίκτυο, τεχνικές ασφαλούς πλοήγησης κ.α.

Σύντομα περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχών.

EUROPEAN MEDIA CAMP

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με πρώτο σταθμό το European Media Camp στο Λονδίνο, από τις 23 έως 27 Απριλίου 2018. Πρόκειται για ένα σεμινάριο όπου οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν από έμπειρους δημοσιογράφους και ανθρώπους της ενημέρωσης στη διαχείριση θεμάτων και ειδήσεων που αφορούν στο ρατσισμό.
Ο Καρπός στο πλαίσιο αυτό, εξασφάλισε 5 θέσεις για συμμετέχοντες από την Ελλάδα. Το κάλεσμα απευθύνθηκε σε δημοσιογράφους, επαγγελματίες του διαδικτύου και του οπτικοακουστικού τομέα, bloggers και κοινωνικούς ακτιβιστές.

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

H διαδικτυακή έκφραση μίσους αποτελεί ένα ανησυχητικό και περίπλοκο φαινόμενο, το οποίο έχει βαθιές πολιτισμικές και κοινωνικές ρίζες. Παράλληλα, νέα ερωτήματα και προκλήσεις δημιουργούνται όσον αφορά στην ελευθερία του λόγου στο διαδίκτυο.

Πολλές πρόσφατες μελέτες μας δείχνουν ότι οι εκδηλώσεις μίσους κατά των προσφύγων και μεταναστών αυξάνονται στην Ευρώπη. Τόσο η πληθώρα σχολίων που παραβιάζουν την ελευθερία του λόγου, όσο και η ένταση της ρητορικής του μίσους στο διαδίκτυο έχει φτάσει σ’ ένα σημείο που κρίνεται απαραίτητη η εύρεση λύσεων. Λύσεων που με διάφορες τεχνικές και μέσα θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην πρόληψη και τον έλεγχο αυτής της καταστροφικής δημόσιας συζήτησης.

Μόνο μία συλλογική δέσμευση σε πολιτιστικό και εκπαιδευτικό επίπεδο μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, προωθώντας ταυτόχρονα τόσο την ελευθερία όσο και τη συμμετοχή. Είναι απαραίτητο να υποστηριχθεί ένα περιβάλλον όπου όλοι θα μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη τους, ώστε οι εκφράσεις μίσους να μη γίνονται αποδεκτές.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να καταπολεμήσει και να αποτρέψει τη ρητορική του μίσους κατά των μεταναστών και των προσφύγων, αναπτύσσοντας νέες και δημιουργικές αφηγήσεις (counter-narratives). Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης του μίσους είναι μέσω της εκπαίδευσης και του διαλόγου. Τα σχολεία και τα μέσα επικοινωνίας διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στο να αντιμετωπιστούν εχθρότητες και προκαταλήψεις γιατί μπορούν να ενθαρρύνουν την κοινωνική αλληλεγγύη και να συμβάλλουν στην προώθηση της κατανόησης και της ευγένειας προς τους άλλους.

Αντί να επικεντρωθούν μόνον στις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της χρήσης του διαδικτύου, η ιδέα είναι να εξερευνήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρονται από τις σύγχρονες τεχνολογίες και τις καινοτόμες πολυμεσικές παραγωγές για ένα διαπολιτισμικό διάλογο. Ο γραμματισμός στα μέσα έχει καθοριστικό ρόλο, αφού τα ίδια επηρεάζουν τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές των πολιτών. Ειδικά σε ευαίσθητα ζητήματα όπως το προσφυγικό και μεταναστευτικό, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε το πώς μας επηρεάζει η ροή των πληροφοριών. Στην εποχή των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, η ανάγκη προώθησης μιας κριτικής προσέγγισης και ορθής χρήσης των μέσων κρίνεται επείγουσα. Μέρος της λύσης είναι να δοθούν στους πολίτες τα εργαλεία ώστε να επιφέρουν μόνοι τους την αλλαγή.

ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ MEDIA CAMP

  Μία πενθήμερη επιμόρφωση για δημοσιογράφους, επαγγελματίες του οπτικοακουστικού χώρου και ακτιβιστές. Ο βασικός στόχος είναι να φέρει σε επαφή ένα ευρύ δίκτυο δημιουργικών ανθρώπων για τη δημιουργία περιεχομένου, όσον αφορά το χτίσιμο αφηγήσεων για τη μετανάστευση.
 • ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ- ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  Επιμορφώσεις για δασκάλους, εκπαιδευτικούς και ακτιβιστές σχετικά με τρόπους αντιμετώπισης εκφράσεων μίσους μέσω του γραμματισμού στα μέσα και ενός διαπολιτισμικού διαλόγου. Εργαστήρια για μαθητές και νέους με σκοπό την αναγνώριση και αντίδραση σε εκδηλώσεις μίσους, μέσω διαδικτυακών εργαλείων και θετικών δράσεων. Εκπαίδευση σε φοιτητές δημοσιογραφίας που αποσκοπεί σε προτάσεις δράσεων ως προς τον ρόλο των ΜΜΕ στην αντιμετώπιση των εκφράσεων μίσους.
 • ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

  (φωτογραφία της συνεργάτιδας του Καρπού Μαριλένας Γρίσπου)
  Διευρευνητική δημοσιογραφία και μελέτες, ψηφιακές πρωτοβουλίες, καμπάνιες στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, οπτικοακουστικές παραγωγές από νέους δημιουργούς, δημοσιογράφους και ακτιβιστές σχετικές με τις αφηγήσεις μεταναστών στην Ευρώπη.
 • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ

  Ιστοσελίδα και κοινωνικά μέσα δικτύωσης για μία διαδικτυακή καμπάνια, ανοιχτή στο ευρύ κοινό.
 • ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

  Επτά εθνικές ανοιχτές εκδηλώσεις και ένα τελικό συνέδριο στις Βρυξέλλες.
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 2014-2020 (REC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Free WordPress Themes, Free Android Games